Vítejte v Martini's

Certifikát kvality služeb cestovního ruchu města Pardubice

V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a ve snaze přiblížit se evropským standardům v oblasti cestovního ruchu a služeb poskytovaných návštěvníkům města, realizovalo Statutární město Pardubice v letech 2006 - 2009 projekt Interní certifikace služeb cestovního ruchu.

Jako výraz kvality poskytovaných služeb hodnocené podle objektivních kriterií nezávislými hodnotiteli v rámci uvedeného projektu, udělilo Statutární město Pardubice úspěšným provozovatelům ubytovacích či stravovacích zařízení certifikaci kvality služeb cestovního ruchu.

MARTINI'S PARDUBICE obdržel toto ocenění jako první a jediná kavárna/bar ve městě.